Reklamační řád

Jak postupovat při obdržení poškozené zásilky

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti dodržujte Postup při přebírání zásilky dle čl. 8.3. Obchodních podmínek:

  • při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda není vnější obal výrobku poškozen. Pokud obal jeví známky poškození, zásilku nepřevezme nebo převezme s výhradou či oproti sepsání Škodového zápisu.
  • v případě, že vnější obal nejeví známky poškození, kupující zásilku převezme (a případně zaplatí dobírku). Ihned po převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obsah zásilky, a v případě jeho poškození okamžitě sepsat s řidičem Škodový zápis. Tento škodový zápis kupující neprodleně odešle prodávajícímu. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny prodávajícího.

Pokud jste zásilku nepřevzal(a)

Pokud jste zásilku z důvodu poškození vnějšího obalu nepřevzali, přepravní společnost nám ji doručí zpět a my vás budeme kontaktovat pro dohodnutí termínu nové dodávky.

Pokud jste zásilku převzal(a) s výhradou

Pokud jste zásilku převzali s výhradou nebo jste sepsali s řidičem Škodový zápis, neprodleně uplatněte reklamaci, abychom záležitost mohli co nejdříve začít řešit s přepravní společností. O termínu nové dodávky Vás budeme informovat.

Pokud jste zásilku převzal(a) bez výhrad

Pokud jste zásilku převzali bez výhrad, přestože je vnější obal poškozen, a mechanické poškození produktu jste zjistili až po jejím rozbalení po odjezdu řidiče přepravní společnosti, nebude na takovou reklamaci brán zřetel.

Pokud jste zásilku převzali bez výhrad, vnější obal je bez poškození a vadu produktu jste zjistili až po rozbalení, co nejdříve uplatněte reklamaci.

Jak postupovat, když zásilka obsahuje jiný typ, barvu nebo v ní něco chybí apod.

Při obdržení zásilky, která obsahuje jiné než objednané zboží nebo jí některé části chybí, neprodleně uplatněte reklamaci. V co nejkratším možném termínu provedeme výměnu za správné zboží nebo dodáme chybějící díly. Náklady na vrácení neodpovídajícího zboží a náklady na dopravu chybějících dílů v takovém případě hradí v plné výši prodávající.

Chybějící části či neúplné zboží je možné reklamovat nejpozději do 14 dní od obdržení zásilky. Po uplynutí této doby nebude na takovou reklamaci brán zřetel.

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů, pokud se prodávající a kupující nedohodli na jiném termínu. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet od dne, kdy kupující přijal návrh řešení reklamace zaslaný kupujícímu e-mailem a zvolil některou z navržených možností řešení reklamace.